Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

02.11.2023
Bilans naftnih derivata

Ukupna finalna potrošnja naftnih derivata u Crnoj Gori u 2022. godini iznosila je 407,1 hilj. tona, od čega je u sektoru saobraćaja utrošeno 307,4 hilj. tona, u oblasti industrije 57,1 hilj. tona, u ostalim sektorima utrošeno je 15,9 hilj. tona, dok je ne-energetska potrošnja iznosila 26,7 hilj. tona.

U ukupnoj finalnoj potrošnji naftnih derivata u 2022. godini saobraćaj je učestvovao 76,1%, industrija 14%, ostali sektori 3,6%, dok je učešće ne-energetske potrošnje iznosilo 6,3%. Uvoz naftnih derivata u Crnoj Gori u 2022. godini iznosio je 402,2 hilj. tona.

Saopštenje


.