Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

08.11.2023
Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije

Saopštenje sadrži izabrane statističke podatke o zahvaćenim i korišćenim vodama iz industrije u 2022. godini.

Od ukupno 4 156 462,0 hilj.m³ zahvaćenih voda, 4 156 121,0 hilj. m³ čine vode iz sopstvenog vodozahvata i 341,0 hilj.m³ iz javnog vodovoda.

Od ukupno korišćenih voda u industriji 99,9% čine vode korišćene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, dok 0,1% čine vode korišćene u sektorima Rudarstvo i Prerađivačka industrija.

Od ukupnih industrijskih otpadnih voda 57,5% potiče iz sektora Prerađivačke industrije, a preostalih 42,5% potiče iz sektora Rudarstvo i Snadbijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija.

Saopštenje


.