Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

09.11.2023
Kvartalna statistika saobraćaja

Prevoz putnika u trećem kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi: u željezničkom saobraćaju rast za 18,5%, drumskom rast za 19,6%, lokalnom drumskom rast za 16,8%, i kod prevoza putnika na aerodromima rast za 27,6%.
Prevoz robe u trećem kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi: u željezničkom saobraćaju pad za 0,3%, drumskom rast za 0,9%, ukupnom prometu robe u lukama pad za 22,1%, i kod prevoza robe na aerodromima rast za 62,1%.
Broj pretovarenih tona u lukama, u trećem kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine je manji za 26,8%, a izmanipulisanih je manji za 20,0%.
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda1 u trećem kvartalu 2023. godine iznosio je 2 043 što je za 27,8% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj nastradalih lica2 u trećem kvartalu 2023. godine iznosio je 964 (od čega su 945 povrijeđena lica) što je za 6,5% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine.
Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u trećem kvartalu 2023. godine iznosio je 80 109 što je za 11,5% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj prvi put registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila3 u trećem kvartalu 2023. godine iznosio je 8 190 što je za 77,0% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Saopštenje


.