Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

09.11.2023
Indeks prometa u uslugama

Indeks prometa u uslugama u trećem kvartalu 2023. godine u odnosu na treći kvartal 2022. godine veći je za 14,3%, dok je u odnosu na drugi kvartal 2023. godine veći za 17,9%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru G - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima i trgovina na veliko u trećem kvartalu 2023. godine u odnosu na treći kvartal 2022. godine veći je za 11,6%, dok je u odnosu na drugi kvartal 2023. godine veći za 6,5%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru H - Saobraćaj i skladištenje u trećem kvartalu 2023. godine u odnosu na treći kvartal 2022. godine veći je za 17,6%, dok je u odnosu na drugi kvartal 2023. godine veći za 14,8%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru I - Usluge smještaja i ishrane u trećem kvartalu 2023. godine u odnosu na treći kvartal 2022. godine veći je za 23,5%, dok je u odnosu na drugi kvartal 2023. godine veći za 88,7%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru J - Informisanje i komunikacije u trećem kvartalu 2023. godine u odnosu na treći kvartal 2022. godine veći je za 14,4%, dok je u odnosu na drugi kvartal 2023. godine veći za 16,6%.

Saopštenje


.