Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.11.2023
Indeksi potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u oktobru 2023. godine u odnosu na septembar 2023. godine u prosjeku su niže za 0,3%. Potrošačke cijene u oktobru 2023. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 6,1%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena u grupama: povrće; usluge smještaja; voće; mlijeko, sir i jaja. Potrošačke cijene u periodu januar-oktobar 2023. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 9,5%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u oktobru 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Odjeća i obuća (6,2%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,8%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Restorani i hoteli (-2,9%); Hrana i bezalkoholna pića (-1,7%); Ostala dobra i usluge (-0,9%); Zdravlje (-0,7%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,6%); Prevoz (-0,2%); Alkoholna pića i duvan (-0,1%); Rekreacija i kultura (-0,1%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.