Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.11.2023
Građevinska aktivnost

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u trećem kvartalu 2023. godine manja je za 9,7% u odnosu na treći kvartal 2022. godine, dok je za 2,1% veća u odnosu na drugi kvartal 2023. godine.
Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u trećem kvartalu 2023. godine manji su za 5,7% u odnosu na treći kvartal 2022. godine, dok je za 1,3% manji u odnosu na drugi kvartal 2023. godine.

Saopštenje


.