Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.11.2023
Građevinske dozvole i prijave radova

U trećem kvartalu 2023. godine u Crnoj Gori izdata je 101 građevinska dozvola i prijava radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 61, dok se na pravne subjekte odnosi 40. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u trećem kvartalu 2023. godine predviđeno je građenje 397 stanova, ukupne površine od 29 718 m².

Saopštenje


.