Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

13.12.2023
Kvartalni bruto domaći proizvod

Saopštenjem su predstavljeni rezultati preliminarnog obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (QBDP) Crne Gore za treći kvartal 2023. godine, u tekućim i stalnim cijenama, primjenom potrošne metode, a u skladu sa ESA 2010 metodologijom.

Bruto domaći proizvod Crne Gore u trećem kvartalu 2023. godine iznosio je 2 171,6 miliona eura, dok je u istom periodu prethodne godine iznosio 1 868,9 miliona eura.

Stopa realnog rasta BDP-a u trećem kvartalu 2023. godine iznosila je 6,6%.

Saopštenje


.