Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

14.12.2023
Indeksi potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u novembru 2023. godine u odnosu na oktobar 2023. godine u prosjeku su niže za 0,3%. Potrošačke cijene u novembru 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 4,8%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imao je pad cijena u grupama: gorivo i mazivo za motorna vozila; usluge smještaja; voće; vazdušni prevoz putnika. Potrošačke cijene u periodu januar-novembar 2023. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 9,0%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u novembru 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Zdravlje (1,0%); Odjeća i obuća (0,5%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Prevoz (-2,6%); Restorani i hoteli (-0,7%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,2%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,2%); Rekreacija i kultura (-0,2%); Komunikacije (-0,1%); Alkoholna pića i duvan (-0,1%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.