Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

19.12.2023
Obavještenje

Saopštenje ,,Anketa o radnoj snazi” za III kvartal 2023. godine, koje je prema Kalendaru objavljivanja statističkih podataka planirano da se objavi 19. decembra 2023. godine, odlaže se iz razloga smanjenih ljudskih resursa zbog angažovanja na aktivnostima sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova.

O novom datumu objavljivanja saopštenja ćemo vas blagovremeno obavijestiti.


.