Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

21.12.2023
Paritet kupovne moći

Prema konačnim podacima EUROSTAT-a, bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori u 2022. godini iznosio je 50% prosjeka EU.
Od zemalja članica EU, najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći zabilježen je u Luksemburgu, čiji je nivo dva i po puta iznad prosjeka EU, i iznosi 256% evropskog prosjeka, dok se Bugarska nalazi na najnižem nivou sa 62% prosjeka EU.
Od zemalja iz regiona, Hrvatska ima najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći koji iznosi 73% prosjeka EU, dok se Crna Gora nalazi na drugom mjestu na nivou od 50% prosjeka EU. Srbija se nalazi na nivou od 44% evropskog prosjeka, Sjeverna Makedonija na nivou od 42%, Bosna i Hercegovina na nivou od 35%, dok se Albanija nalazi na nivou od 34% evropskog prosjeka.
Stvarna individualna potrošnja (SIP) po stanovniku prema SKM, prema konačnim podacima među zemljama članicama se kretala u rasponu od 69% prosjeka EU u Bugarskoj do 138% prosjeka EU u Luksemburgu.

Saopštenje


.