Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

26.12.2023
Osnovno obrazovanje odraslih - Početak školske 2023/2024. godine i kraj školske 2022/2023. godine

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj polaznika i nastavnika po polu u osnovnim školama za obrazovanje odraslih na početku školske 2023/2024. godine, kao i broj polaznika koji su završili osnovno obrazovanje odraslih na kraju školske 2022/2023.

Broj upisanih polaznika u osnovnim školama za obrazovanje odraslih na početku školske 2023/2024. godine iznosio je 31, što je za 3,2% manje od broja upisanih polaznika u odnosu na prethodnu školsku godinu.

U toku školske 2022/2023. godine 62 polaznika završilo je osnovnu školu za obrazovanje odraslih, što predstavlja smanjenje za 34,7% od broja završenih polaznika u odnosu na prethodnu školsku godinu.

Polna struktura nastavnog osoblja pokazuje da su 80% ili 8 žene, a 20% ili 2 su muškarci.

Saopštenje


.