Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

26.12.2023
Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege i dodatka za djecu

Osnovna materijalna davanja u socijalnoj zaštiti obuhvaćena ovim saopštenjem su: materijalno obezbjeđenje porodice, lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć i dodatak za djecu.

Mjesečni prosjek korisnika materijalnih davanja socijalne zaštite za 2022. godinu prema vrsti davanja iznosio je:

  • materijalno obezbjeđenje koristilo je 6 916 porodica i 23 511 članova porodica;
  • pravo na ličnu invalidninu imalo je 3 059 lica;
  • pravo na njegu i pomoć ostvarilo je 20 166 lica;
  • dodatak za djecu koristilo je 40 467 nosilaca prava na dodatak za djecu i 62 803 djece koja su koristila ovo pravo.

Saopštenje


.