Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.12.2023
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u novembru 2023. godine u Crnoj Gori iznosila je 1007 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 807 eura. Prosječna (neto) zarada u novembru 2023. godine u odnosu na oktobar 2023. godine zabilježila je rast od 0,5%, dok je prosječna (neto) zarada u novembru 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 11,9%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u novembru 2023. godine u odnosu na oktobar 2023. zabilježile pad od 0,3% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,8%.

Saopštenje


.