Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.12.2023
Obavještenje

Saopštenje ,,Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore” za period januar-novembar 2023. godine, prema Kalendaru objavljivanja statističkih podataka  planirano  je da se objavi 28. decembra 2023. godine.

Saopštenje se odlaže iz razloga neblagovremenog dostavljanja podataka od strane Uprave prihoda i carina. Razlog nedostavljanja istih je izmjena carinskog informacionog sistema i prilagođavanje istog novom pravilniku o popunjavanju jedinstvene carinske isprave (JCI) od strane Uprave prihoda i carina.

O novom datumu objavljivanja saopštenja ćemo vas blagovremeno obavijestiti.

 


.