Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.12.2023
Anketa o radnoj snazi (ARS)

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u trećem kvartalu 2023. godine. Anketirano je 1 832 domaćinstva na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (4 640 lica), a za lica stara od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (4 069 lica).  U trećem kvartalu 2023. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 333,4 hiljade od kojih je 294,1 hiljada ili 88,2% zaposlenih i 39,3 hiljade ili 11,8% nezaposlenih1 lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 5,0%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 12,5%. Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 5,5%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 0,3%. Stanovništvo van radne snage (15-89 godina starosti) čini 167,0 hiljada lica. Broj stanovništva van radne snage u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 6,0%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 15,6%. Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u trećem kvartalu 2023. godine stopa aktivnosti je 66,6%, stopa zaposlenosti je 58,8%, stopa nezaposlenosti je 11,8% i stopa stanovništva van radne snage je 33,4%.

Saopštenje


.