Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

16.01.2024
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u decembru 2023. godine u odnosu na novembar 2023. godine u prosjeku su niže za 0,5%. Potrošačke cijene u decembru 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 4,3%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena u grupama: gorivo i mazivo za motorna vozila; povrće; voće; meso. Potrošačke cijene u periodu januar-decembar 2023. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 8,6%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u decembru 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupi Rekreacija i kultura (0,4%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Prevoz (-2,3%); Odjeća i obuća (-0,5%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,4%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,4%); Zdravlje (-0,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,1%); Ostala dobra i usluge (-0,1%); Alkoholna pića i duvan (-0,1%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.