Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

22.01.2024
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za oktobar 2023. godine iznosila je 824,5 eura, za novembar 825,6 eura, a za decembar 830,0 eura.

Minimalna potrošačka korpa u decembru 2023. godine, u odnosu na decembar 2022. godine, zabilježila je rast od 3,7%. Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u decembru 2023. godine u odnosu na decembar 2022. godine, zabilježili su rast od 1,5%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na decembar 2022. godine, zabilježili rast od 5,7%.

Saopštenje


.