Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.01.2024
Indeks prometa u trgovini na malo

Promet robe u trgovini na malo u IV kvartalu 2023. godine u odnosu na IV kvartal 2022. godine veći je za 6,8% u tekućim i 2,5% u stalnim cijenama.

Promet robe u trgovini na malo u IV kvartalu 2023. godine u odnosu na III kvartal 2023. godine manji je za 21,0% u tekućim i 20,8% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo motornim gorivima u IV kvartalu 2023. godine u odnosu na IV kvartal 2022. godine manji je za 6,1%, dok je u odnosu na III kvartal 2023. godine promet manji za 27,2%.

Promet u trgovini na malo prehranom u IV kvartalu 2023. godine u odnosu na IV kvartal 2022. godine veći je za 4,2%, dok je u odnosu na III kvartal 2023. godine promet manji za 27,9%.

Promet u trgovini na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima je u IV kvartalu 2023. godine veći za 13,8% u odnosu na IV kvartal 2022. godine, dok je za 3,2% manji u odnosu na III kvartal 2023. godine.

Promet u trgovini na malo ostalim neprehrambenim proizvodima je u IV kvartalu 2023. godine veći za 10,6% u odnosu na IV kvartal 2022. godine, dok je u odnosu na III kvartal 2023. godine promet manji za 15,0%.

Saopštenje


.