Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.01.2024
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u četvrtom kvartalu 2023. godine u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine bilježe pad od 3,6%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa četvrtim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad od 3,5%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi pad od 5,0% u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u četvrtom kvartalu 2023. godine u odnosu na treći kvartal 2023. godine bilježe rast od 0,5%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa trećim kvartalom 2023. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 5,8%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi pad od 0,3% u odnosu na treći kvartal 2023. godine.

Saopštenje


.