Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.01.2024
Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u četvrtom kvartalu 2023. godine u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine bilježe rast od 3,1%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa četvrtim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 9,4%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 3,1% u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine.

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u četvrtom kvartalu 2023. godine u odnosu na treći kvartal 2023. godine bilježe rast od 0,5%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa trećim kvartalom 2023. godine, sektor Vađenje ruda i kamena je ostao nepromijenjen, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 0,5% u odnosu na treći kvartal 2023. godine.

Saopštenje


.