Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.01.2024
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u IV kvartalu 2023. godine u odnosu na IV kvartal 2022. godine bilježi rast od 7,4%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa IV kvartalom 2022. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 8,0%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 4,0% i sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 11,5%.

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u IV kvartalu 2023. godine u odnosu na III kvartal 2023. godine bilježi rast za 21,0%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa III kvartalom 2023. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad za 6,9%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 10,0%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 48,1%.

Saopštenje

 


.