Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

08.02.2024
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Uprava za statistiku obavještava javnost da su se obezbijedili uslovi za objavu saopštenja iz domena spoljnotrgovinske robne razmjene Crne Gore.

Podsjećamo da je publikovanje saopštenja ,,Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore” za period januar-novembar 2023. godine i ,,Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore” za period januar-decembar 2023. godine odloženo zbog izmjena carinskog informacionog sistema i prilagođavanja istog novom pravilniku o popunjavanju jedinstvene carinske isprave (JCI) od strane Uprave carina koja je administrativni izvor podataka za statistiku robne razmjene.

Zahvaljujemo se korisnicima na razumijevanju.

Saopštenja možete preuzeti na ovom linku.


.