Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

12.02.2024
Predškolsko obrazovanje i vaspitanje

U Crnoj Gori postoje 53 predškolske ustanove, od kojih 21 javna i 32 privatne, sa mrežom od 165 vaspitnih jedinica, u okviru kojih je organizovano 848 vaspitnih grupa.
Ukupan broj upisane djece u predškolskim ustanovama u školskoj 2023/2024. godini iznosio je 25 077. Od ukupnog broja upisane djece djevojčica je 47,8% (11 993), a dječaka 52,2% (13 084). U odnosu na prošlu školsku godinu upisane djece je više za 1,7%. Od ukupnog broja upisane djece u javnim ustanovama upisano je 95,2%.
Prosječan broj djece po vaspitnoj grupi u javnim predškolskim ustanovama je 30, a u privatnim 13. Od ukupnog broja zaposlenih u predškolskim ustanovama vaspitači/ce čine 45,5%.

Saopštenje


.