Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.02.2024
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u četvrtom kvartalu 2023. godine iznosi 6 711 280 kg i bilježi rast od 3,1% u odnosu na isti kvartal 2022. godine.

Prosječan sadržaj mliječne masti u četvrtom kvartalu 2023. godine, u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine bilježi rast od 4,3%, dok je sadržaj proteina veći za 0,9%.

U četvrtom kvartalu 2023. godine u odnosu na isti kvartal 2022. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje sira (27,1%), kajmaka (10,3%) i drugih žuto-masnih proizvoda (11,5%), dok je pad zabilježen u proizvodnji konzumnog mlijeka (za 22,3%), pavlake (za 22,4%) i fermentisanih mliječnih proizvoda (za 6,7%).

Saopštenje


.