Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.02.2024
Građevinska aktivnost

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u četvrtom kvartalu 2023. godine manja je za 3,1% u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine, dok je za 10,8% veća u odnosu na treći kvartal 2023. godine.

Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u četvrtom kvartalu 2023. godine manji su za 3,7% u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine, dok je za 3,3% veći u odnosu na treći kvartal 2023. godine.

Saopštenje


.