Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

22.02.2024
Statistika saobraćaja

Prevoz putnika u četvrtom kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi: u željezničkom saobraćaju rast za 7,3%, drumskom rast za 5,1%, lokalnom drumskom rast za 27,1%, i kod prevoza putnika na aerodromima rast za 15,2%.
Prevoz robe u četvrtom kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi: u željezničkom saobraćaju rast za 12,5%, drumskom rast za 18,5%, ukupnom prometu robe u lukama pad za 6,3%, i kod prevoza robe na aerodromima rast za 35,3%.
Broj pretovarenih tona u lukama, u četvrtom kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine je manji za 3,7%, a izmanipulisanih je manji za 2,5%.
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda1 u četvrtom kvartalu 2023. godine iznosio je 1 568 što je za 7,3% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj nastradalih lica2 u četvrtom kvartalu 2023. godine iznosio je 761 (od čega su 739 povrijeđena lica) što je za 1,3% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine.
Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u četvrtom kvartalu 2023. godine iznosio je 74 121 što je za 4,6% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj prvi put registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila3 u četvrtom kvartalu 2023. godine iznosio je 8 145 što je za 28,2% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Saopštenje


.