Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.02.2024
Dolasci i noćenja turista, u individualnom smještaju

U Crnoj Gori u individualnom smještaju u 2023. godini ostvareno je 1 177 160 dolazaka turista, dok je broj ostvarenih noćenja 11 264 298. Od ukupnog broja noćenja 99,6% ostvarili su strani, a 0,4% noćenja ostvarili su domaći turisti.

U strukturi noćenja stranih turista, u 2023. godini, najviše noćenja ostvarili su turisti iz Ruske Federacije (31,9%), Srbije (22,8%), Bosne i Hercegovine (9,4%), Ukrajine (4,5%), Kosova (4,0%), Njemačke (3,7%), Turske (2,9%) i Poljske (2,3%). Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 18,4% noćenja.

U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u individualnom smještaju, u 2023. godini najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima (96,9%), planinskim mjestima (1,6%), ostalim turističkim mjestima (1,1%) i glavnom gradu (0,4%).

Saopštenja


.