Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.02.2024
Građevinske dozvole i prijave radova

U četvrtom kvartalu 2023. godine u Crnoj Gori izdato je 96 građevinskih dozvola i prijava radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 48, dok se na pravne subjekte odnosi 48. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u četvrtom kvartalu 2023. godine predviđeno je građenje 736 stanova, ukupne površine od 46 827 m².

Saopštenje


.