Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.02.2024
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u januaru 2024. godine u Crnoj Gori iznosila je 1 024 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 819 eura. Prosječna neto zarada u januaru 2024. godine u odnosu na decembar 2023. godine zabilježila je rast od 0,6%, dok je prosječna neto zarada u januaru 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 8,2%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u januaru 2024. godine u odnosu na decembar 2023. zabilježile rast od 0,5% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,1%.

Saopštenje


.