Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

01.03.2024
Upis na postdiplomske i doktorske studije

U akademskoj 2023/2024. godini, na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori 3 920 studenata je upisalo postdiplomske i doktorske studije.
Postdiplomske studije upisalo je 3 688 studenata i to: specijalističke studije 432, magistarske/master studije 3 256. Od navedenog broja studenata, udio studentkinja je 62,4%, a studenata 37,6%.
Broj studenata upisanih na specijalističke studije u odnosu na prethodnu akademsku godinu smanjen je za 62,7%. Na specijalističkim studijama 55,6% je ženskog, a 44,4% studenata muškog pola.

Saopštenje


.