Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

13.03.2024
Kvartalni bruto domaći proizvod

Saopštenjem su predstavljeni rezultati preliminarnog obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (QBDP) Crne Gore za četvrti kvartal 2023. godine, u tekućim i stalnim cijenama, primjenom potrošne metode, a u skladu sa ESA 2010 metodologijom.

Bruto domaći proizvod Crne Gore u četvrtom kvartalu 2023. godine iznosio je 1 753,8 miliona eura, dok je u istom periodu prethodne godine iznosio 1 586,1 miliona eura.
Stopa realnog rasta BDP-a u četvrtom kvartalu 2023. godine iznosila je 4,3%.

Saopštenje


.