Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

14.03.2024
Nautički turizam

U 2023. godini u teritorijalno more Crne Gore ušlo je 4 432 stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju. Od toga, 3 743 plovila je doplovilo morem, a 689 su dovezena kopnom.
Prema vrsti stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju, u teritorijalno more Crne Gore najviše je ušlo jahti na jedra (42,6%), zatim motornih jahti (39,5%) i ostalih plovnih objekata (17,9%).
Broj osoba koja su prispjela ovim plovilima u 2023. godini iznosio je 18 613. Prema državljanstvu, na plovilima najveći broj osoba je bio iz Velike Britanije (8,5%), Njemačke (7,1%), Italije (6,9%), SAD (6,1%), Hrvatske (5,4%), Francuske (3,0%), Austrije (2,5%), Švajcarske (1,5%), Slovenije (1,1%), i ostalih zemalja (57,9%).
Saopštenje


.