Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.03.2024
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u februaru 2024. godine u odnosu na januar 2024. godine u prosjeku su više za 0,4%. Potrošačke cijene u februaru 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 4,3%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: gorivo i mazivo za motorna vozila; povrće; kratkotrajna dobra za rutinsko održavanje domaćinstva; frizerske usluge i ostale usluge za ličnu njegu; usluge za održavanje i popravku stanova; ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu; ulja i masti. Potrošačke cijene u periodu januar-februar 2024. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 4,3%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u februaru 2024. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Prevoz (2,4%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (1,1%); Ostala dobra i usluge (1,0%); Hrana i bezalkoholna pića (0,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,2%); Zdravlje (0,1%); Rekreacija i kultura (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-1,6%); Alkoholna pića i duvan (-0,3%); Restorani i hoteli (-0,2%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.