Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

19.03.2024
Anketa o radnoj snazi

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u četvrtom kvartalu 2023. godine. Anketirana su 1 878 domaćinstva na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (4 684 lica), a za lica stara od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (4 093 lica).

U četvrtom kvartalu 2023. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 318,7 hiljada od kojih je 279,9 hiljada ili 87,8% zaposlenih i 38,8 hiljada ili 12,2% nezaposlenih1 lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 4,8%, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 9,3%. Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 1,3%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 10,2%.

Stanovništvo van radne snage (15-89 godina starosti) čini 180,2 hiljade lica. Broj stanovništva van radne snage u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 7,9%, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 9,5%.

Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u četvrtom kvartalu 2023. godine stopa aktivnosti je 63,9%, stopa zaposlenosti je 56,1%, stopa nezaposlenosti je 12,2% i stopa stanovništva van radne snage je 36,1%.

Saopštenje


.