Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.03.2024
Osnovno obrazovanje - Kraj školske 2022/2023. godine

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj učenika koji su završili osnovno obrazovanje u Crnoj Gori u osnovnim školama na kraju školske 2022/2023. godine.

Osnovno obrazovanje na kraju školske 2022/2023. godine u osnovnim školama steklo je 7 566 učenika.

Od ukupnog broja učenika koji su završili osnovnu školu (7 566), 3 627 ili 47,9% su djevojčice, a 3 939 ili 52,1% su dječaci.

Saopštenje


.