Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.04.2024
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u martu 2024. godine u odnosu na februar 2024. godine u prosjeku su više za 0,5%. Potrošačke cijene u martu 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 5,5%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: telefonske i telefaks usluge; odjeća; gorivo i mazivo za motorna vozila; meso; povrće; održavanje i popravka vozila; usluge u kulturi; kratkotrajna dobra za rutinsko održavanje domaćinstva. Potrošačke cijene u periodu januar-mart 2024. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 4,7%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u martu 2024. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Komunikacije (4,4%); Rekreacija i kultura (1,1%); Odjeća i obuća (1,0%); Prevoz (1,0%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,5%); Ostala dobra i usluge (0,5%); Hrana i bezalkoholna pića (0,2%); Alkoholna pića i duvan (0,2%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Restorani i hoteli (-0,6%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.