Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

25.04.2024
Indeks prometa u trgovini na malo

Promet robe u trgovini na malo u I kvartalu 2024. godine u odnosu na I kvartal 2023. godine veći je za 10,9% u tekućim i 6,7% u stalnim cijenama.
Promet robe u trgovini na malo u I kvartalu 2024. godine u odnosu na IV kvartal 2023. godine manji je za 11,9% u tekućim i 12,4% u stalnim cijenama.
Promet u trgovini na malo motornim gorivima u I kvartalu 2024. godine u odnosu na I kvartal 2023. godine manji je za 3,1 %, dok je u odnosu na IV kvartal 2023. godine promet manji za 18,1%.
Promet u trgovini na malo prehranom u I kvartalu 2024. godine u odnosu na I kvartal 2023. godine veći je za 10,4%, dok je u odnosu na IV kvartal 2023. godine promet manji za 8,6%.
Promet u trgovini na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima je u I kvartalu 2024. godine veći za 12,4% u odnosu na I kvartal 2023. godine, dok je za 4,8% manji u odnosu na IV kvartal 2023. godine.
Promet u trgovini na malo ostalim neprehrambenim proizvodima je u I kvartalu 2024. godine veći za 13,5% u odnosu na I kvartal 2023. godine, dok je u odnosu na IV kvartal 2023. godine promet manji za 17,3%.

Saopštenje


.