Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.04.2024
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u I kvartalu 2024. godine u odnosu na I kvartal 2023. godine bilježi rast od 4,9%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa I kvartalom 2023. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 19,7%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 23,0% dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 10,5%.

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u I kvartalu 2024. godine u odnosu na IV kvartal 2023. godine bilježi pad za 4,8%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa IV kvartalom 2023. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad za 5,5%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 11,6%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 3,4%.

Saopštenje


.