Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.04.2024
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar-mart 2024. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 009,6 miliona eura, što ukazuje na pad od 3,4% u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvoz robe imao je vrijednost od 150,8 miliona eura, a uvoz 858,8 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 31,2%, a uvoz veći za 3,9%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 17,6% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 26,5%.
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 38,5 miliona eura (koje čine: Ostala transportna sredstva i opreme – 26,6 mil. eura i ostalo).
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 220,5 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 86,5 mil. eura i ostalo).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (45,4 mil. eura), Češka (12,7 mil. eura), i Poljska (11,9 mil.eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (137,6 mil. eura), Kina (104,3 mil. eura) i Njemačka (94,3 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.