Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

14.05.2024
Snabdijevanje naselja vodom i zaštita voda

Količina zahvaćene i preuzete količine vode od strane poslovnih subjekata koji upravljaju javnim vodovodom i javnom kanalizacijom u Crnoj Gori u 2023. godini u odnosu na 2020. godinu bilježi rast od 24,6%. Zahvaćena količina vode od strane poslovnih subjekata koji upravljaju javnim vodovodom i javnom kanalizacijom u 2023. godini iznosila je 151 141 000,0 m3. Voda se najvećim dijelom zahvata iz podzemnih i izvorskih voda 86,2%, iz površinskih voda zahvata se svega 1,2%, dok se 12,6% od ukupno zahvaćene količine vode zahvata iz drugih vodovodnih sistema.

U 2023. godini isporučene količine vode u Crnoj Gori iznosile su 62 410 000,0 m3, što je za 33,4% više u odnosu na 2020. godinu. Gubici vode u Crnoj Gori u 2023. godini u poređenju sa 2020. godinom povećani su za 19,1% i iznose 88 730 000,0 m3.
Dužina mreže javnog vodovoda u 2023. godini iznosila je 4 922,0 km.

Ukupna količina otpadnih voda iz naselja u Crnoj Gori u 2023. godini iznosila je 28 837 000,0 m3. Količina prečišćenih otpadnih voda u 2023. godini smanjena je za 60,7% u odnosu na 2020. godinu.

Dužina zatvorene kanalizacione mreže u Crnoj Gori u 2023. godini iznosila je 1 396,0 km.

Saopštenje


.