Novosti

15.03.2012
Anketa o radnoj snazi – Četvrti kvartal 2011

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni  putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u četvrtom kvartalu 2011. godine, u periodu od oktobra do decembra 2011. godine.  Anketiranje je obavljeno u 2 178 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (6 409 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 510 lica, što čini 1.2%  od ukupnog broja anketiranih lica starih 15 i više godina).

U četvrtom kvartalu 2011. godini u Crnoj Gori , aktivnog stanovništva bilo je 237,6 hilj.  od kojih je 194,7 hilj. zaposlenih i 42.9 hilj. nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal manji je za 3,7%, i broj nezaposlenih je smanjen za 12,6%. Stopa aktivnosti za četvrti kvartal 2011. godine bila je 47.4%, stopa zaposlenosti  je 38,8% i  stopa nezaposlenosti je 18,1%. Za populaciju starosti 15-64 godine stopa aktivnosti je 55,8%, stopa zaposlenosti 45,6% i stopa nezaposlenosti je 18,3%.

Saopštenje


.