Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Strukturalna statistika

Strukturalna statistika

Strukturna istraživanja u okviru Odsjeka statistike poljoprivrede i ribarstva su popis poljoprivrede (sprovodi se sveobuhvatno na cijeloj teritoriji Crne Gore svake desete godine, a zadnji je sproveden 2010. godine) i trogodišnja istraživanja o strukturi poljoprivrednih gazdinstava koja se sprovode na uzorku između dva popisa (prvi put sprovedeno istraživanje 2016. godine). 

Pravni osnov 

Pravni osnov za pripremu, organizovanje i sprovođenje popisa poljoprivrede je Zakon o sprovođenju popisa poljoprivrede 2010 („Sl. list CG”, br.54/09, 14/10). Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gazdinstava se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore”, br. 18/12 47/19). Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gazdinstava predviđeno je Godišnjim Planom zvanične statistike za 2016. godinu (“Sl. list Crne Gore”, br.71/15). 

Instrumenti za sprovođenje istraživanja o strukturi poljoprivrednih gazdinstava u skladu su sa regulativom 1166/2008 Evropskog parlamenta i savjeta od 19. novembra 2008 godine, koja se odnosi na istraživanja o strukturi gazdinstva i istraživanje o poljoprivrednim proizvodnim metodama i sa Priručnikom o primjeni definicija za Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gazdinstava. Takođe, korišćene su i: regulativa 715/2014 od 26. juna 2014. godine kojom se mijenja Prilog III, regulative 1166/2008; regulativa 2015/1391 od 13 avgusta 2015 kojom se dopunjuje regulativa 1200/2009 o primjeni regulative 1166/2008.

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Osnovni cilj strukturalne statistike je da obezbijedi tačne, sveobuhvatne i međunarodno uporedive podatke o strukturi poljoprivrednih gazdinstava. Istraživanjem o strukturi poljoprivrednih gazdinstava prikupljaju se podaci o: zemljišnom fondu, stočnom fondu, poljoprivrednoj proizvodnji, licima koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju i drugim korisnim aktivnostima vezanim za gazdinstvo.

Opšti cilj istraživanja je praćenje strukture poljoprivrednih gazdinstava i pružanje informacija o gazdinstvima, koji se mogu uporediti sa podacima država članica EU.

Izvori podataka

Izvori podataka su porodična poljoprivredna gazdinstva i privredna društva koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost.

Obuhvat

Popisom su obuhvaćena porodična poljoprivredna gazdinstva kao i pravna i fizička lica (privredna društva) koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost. Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gazdinstava sprovedeno je u novembru 2016. godine. Podaci su prikupljeni anketnom metodom. Veličina uzorka je 14 860 poljoprivrednih gazdinstava.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima iz popisa poljoprivrede 2010 i istaraživanja o strukturi poljoprivrednih gazdinstava možete naći u sekcijama.

 
Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

.