Globalna procjena statističkog sistema - AGA

Novembra 2009. godine, Eurostatova jedinica D1 (sada jedinica A6) pokrenula je trogodišnji projekat s ciljem sprovođenja LPR-a (procjena nacionalnih statističkih instituta) i AGA-e (procjena statističkih sistema) u zemljama proširenja, kao i istočnim susjednim evropskim zemljama - ENP.

AGA se bazira na tradicionalnim globalnim procjenama statističkih sistema, ali je posebno prilagođena potencijalnim kandidatima i istočnim susjednim evropskim zemljama - ENP u cilju usklađivanja svoje statističke proizvodnje sa evropskim standardima.

AGA ima sledeće glavne ciljeve:

  • procjenu administrativnih i tehničkih kapaciteta procjenjenih statističkih sistema,
  • procijenu statističkih zakona i drugih pravnih aktata, kao i poštovanje evropskih i međunarodnih preporuka i načela,
  • utvrditi mehanizme koje koriste nacionalni statistički instituti u cilju usklađivanja statističkog sistema,
  • revizija utvrđenih srednjih i dugoročnih planova,
  • predložiti spisak akcija koje treba preduzeti u cilju poboljšanja i jačanja statističkog sistema,
  • procijeniti statističku proizvodnju naspram acquis u statistici.

Globalna procjena statističkog sistema – AGA, mart 2010. – ovdje možete naći izvještaj  313 KB.

 

.