Proces pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

Proces pregovora

 

Crna Gora je službeno podnijela zahtjev za članstvo u EU 15. decembra 2008. Dana 23. aprila 2009, Savjet je pozvao Evropsku komisiju da dostavi svoje mišljenje o zahtjevu. Komisija je predstavila Crnoj Gori upitnik za samoprocjenu 22. jula 2009. Dana 9. decembra 2009, Crna Gora je dostavila svoje odgovore na upitnik EK. Dana 1. maja 2010, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Crne Gore i Evropske unije stupio je na snagu, nakon što su svih 27 zemalja članica EU-a ratificirale SSP. Evropska komisija je 9. novembra 2010. preporučila Crnu Goru kao zemlju kandidata. Ovaj status kandidata službeno je odobren 17. decembra 2010. godine.

 

Dana 12. oktobra 2011. Komisija predlaže pokretanje pregovora za Crnu Goru. Evropski Savjet postavlja datum 29. jun kao datum početka pristupnih pregovora.

 

Postoje dvije glavne uloge službenoj statistici:

 
  • Usklađivanje Poglavlja 18 - Statistika, s međunarodnim standardima i metodologijom.
  • Pružanje podataka za korisnike, koji se koriste za praćenje napretka u sprovođenju politike prema određenim područjima
 

U pregovaračkom procesu MONSTAT ima ključnu ulogu, što se tiče vođenja Poglavlja 18 - Statistika. Važno ukazati na ulogu MONSTAT-a u procesu pregovora zbog njegove važnosti i ulozi koju pokriva za veliki broj drugih poglavlja.

 

Proces pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji prati se preko dva izvještaja:

 

Datum

Događaj

15 Oktobar 2007

Crna Gora potpisuje Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

15 Decembar 2008

Podnijet formalni zahtjev za članstvo.

12 April 2010

Crna Gora podnosi odgovore na Upitnik Komisije.

9 Novembar 2010

Europska komisija odgovorila na Upitnik s pozitivnim mišljenjem (Avis).

17 Decembar 2010

Crna Gora dobila službeni status kandidata.

12 Oktobar 2011

Komisija predlaže pokretanje pregovora.

26 Mart 2012

Screening počeo.

26 Jun 2012

Europski Savjet postavlja 29. jun kao datum početka pristupnih pregovora.

29 Jun 2012

Pristupni pregovori započeti.

 

 

.