Ujedinjene Nacije

Glavna skupština je glavni organ nosilac politike i predstavnik Ujedinjenih Nacija. Obuhvata 193 članice Ujedinjenih Nacija, pruža jedinstveni forum za multilateralne diskusije povodom cjelokupnog spektra međunarodnih pitanja obuhvaćenim Poveljom.
Sistem Ujedinjenih Nacija se sastoji od Ujedinjenih Nacija i više od 30 udruženih organizacija - poznatih kao programa, sredstava, te specijalizovanih agencija - s vlastitim procesima članstva, vođstva i proračuna. Ove grupe rade sa ili preko Ujedinjenih Nacija u cilju podsticanja mira u svijetu i prosperiteta.

UN programi i fondovi

UN programi i fondovi finansiraju se putem dobrovoljnih priloga, a ne doprinosima. U području UN-ovih programa i fondova koji sarađuju sa MONSTAT-om prepoznali smo sljedeće programe:

UN specijalizovane agencije

UN specijalizovane agencije su autonomne organizacije koje rade s Ujedinjenim nacijama i finansirane su od dobrovoljnih priloga kao i od doprinosa. U području specijalizovanih agencija UN-a sarađuju sa MONSTAT-om prepoznali smo sljedeće agencije:

.