UNICEF

Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF): UNICEF osigurava dugoročnu humanitarnu i razvojnu pomoć djeci i majkama.
UNICEF i MONSTAT su sarađivali u sledećim projektima:
 
Istraživanje Višestrukih pokazatelja – MICS-2013

Istraživanje Višestrukih pokazatelja – MICS je međunarodni program istraživanja domaćinstva razvijen od strane UNICEF-a. MICS obezbjeđuje podatke koji se odnose na položaj djece i žena, kao i ključne indikatore koji prate razvoj zemlje prema Milenijumskim ciljevima razvoja, evropskim integracijama i drugim nacionalnim i međunarodnim strategijama. Dodatne informacije o globalnom MICS programu možete naći na www.childinfo.org. 
Istraživanje Višestrukih pokazatelja (MICS 2013) u Crnoj Gori i istraživanje Višestrukih pokazatelja za romska naselja u Crnoj Gori su sprovedena u 2013. Godini od strane Zavoda za statistiku Crne Gore – MONSTAT. Finansijsku i tehničku pomoć pružio je UNICEF i UN u Crnoj Gori. 
MICS 2013 u Crnoj Gori i MICS 2013 za romska naselja u Crnoj Gori sprovedeni su kao dio petog globalnog kruga MICS istraživanja (MICS5).

Ovdje možete naći finalni izvještaj 

TransMONEE

U saradnji sa UNICEF-om, MONSTAT koordinira prikupljanje podataka na godišnjem nivou za potrebe ažuriranje TransMONEE baze podataka (Transformativno praćenje za unaprijeđenu jednakost).
TransMONEE obuhvata niz podataka od značaja za socijalna i ekonomska pitanja važna za položaj i dobrobit djece, mladih i žena na nivou CEE/CIS država (države Centralne i Istočne Evrope i Zajednice nezavisnih država). 
U okviru saradnje na ažuriranju TransMONEE baze podataka, Zavod za statistiku Crne Gore koordinira izradu analitičkog izvještaja (Country Analytical Report – CAR).
Za više informacija, pogledajte: http://www.transmonee.org/


2012
Izrada publikacije „Djeca u Crnoj Gori u 2011. godini“
U saradnji sa UNICEF-om, MONSTAT je u toku 2012. godine pripremio izvještaj o djeci baziran na rezultatima Popisa stanovništva 2011. godine.

Izvještaj obuhvata podatke o djeci iz oblasti, demografije, obrazovanja, ranog braka, drzavljanstva, radne snage i etničko kulturoloskih karakteristika, kao i analizu i inetrpretaciju istih.
Publikacija – ovdje možete naći Publikaciju “Djeca u Crnoj Gori u 2011. godini”
 

 

.