UNODC

Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC): UNODC pomaže državama članicama u borbi protiv droge, kriminala i terorizma. Osim pružanja laboratorijske usluge, ovaj program pomaže u poboljšanju prekogranične saradnje.

UNODC I MONSTAT su sarađivali u sledećim projektima:

2012/2013
Anketa o korupciji i kriminalu koji utiču na poslovni sektor u Crnoj Gori
Istraživanje ima za cilj prikupljanje dokaza o oblicima korupcije i kriminala koji utiču na poslovanje preduzeća, kako bi se ocijenila njihova učestalost i prevladavajuća tipologija po sektorima i veličini preduzeća. Ove informacije će se staviti u širi kontekst istraživajući mišljenja i percepcije menadžera / poduzetnika o nedavnim trendovima i uzorku korupcije i kriminala kao prepreke za poslovanje i percipirane uključenosti organiziranog kriminala koji utiče na poslovanje.
Izvještaj - Uticaj korupcije i kriminala na privatne poslovne subjekte   2.62 MB 

 

.