Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
KATALOG PUBLIKACIJA

Cilj Kataloga publikacija jeste da prezentira opšti pregled MONSTAT-ovih aktivnosti i publikacija. Katalog publikacija je izdanje koje je napravljeno isključivo za potrebe korisnika. Ono obuhvata redovne publikacije, kao i publikacije razvrstane po statističkim domenima. Broj naših korisnika je veliki, pa time je i veći izazov za MONSTAT da identifikuje potrebe svih korisnika i pronađe najpraktičniji način da izađe u susret njihovim pojedinačnim zahtjevima.

 

Katalog publikacija 849 KB

.