Ostale usluge iz administrativnih izvora

Pravni osnov

Statističko istraživanje o Indeksu prometa u uslugama se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19). 

Cilj istraživanja

Osnovni cilj istraživanja je mjerenje dinamike kretanja prometa u uslužnim djelatnostima.

Rezultati dobijeni istraživanjem koriste se za praćenje i analizu obima, dinamike i strukture prometa u uslužnim djelatnostima i za ispunjavanje međunarodnih statističkih obaveza. 

Izvori podataka i obuhvat

Istraživanje se zasniva na administrativnom izvoru podataka (Poreska uprava Crne Gore). 

Obuhvat se temelji na Regulativi EU br. 1165/98 za kratkoročne statistike (Dodatak D) i njenim izmjenama i dopunama. Istraživanje je potpuno usklađeno sa konceptima i definicijama iz navedene Regulative. Ukupan promet u uslužnim djelatnostima je potpun za sva preduzeća u Crnoj Gori koja su predala PDV prijavu Poreskoj upravi Crne Gore.

Od januara 2018. godine, mijenja se metod obračuna i izvori podataka postaju administrativni. Uprava za statistiku Crne Gore od I kvartala 2018. godine sprovodi kvartalno istraživanje Indeks prometa u uslugama iz administrativnog izvora (Poreska uprave Crne Gore). Od 2014. godine do 2018. godine, Uprava za statistiku Crne Gore sprovodio je kvartalno istraživanje koje se baziralo na stratifikovanom uzorku i izvještajnoj metodi. Podaci dobijeni iz administrativnog izvora i stratifikovanim uzorkom nijesu uporedivi zbog različitog metoda obuhvata i obrade podataka.

 
Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

 

 

.